2018-11-20     Anatola, Edyty, Rafała     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown    
Strona główna -> DOTACJE DLA FIRM

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 


# Dotacje dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego - KLIKNIJ >> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

# Dotacje dla podmiotów świadczących usługi na rzecz rolnictwa - KLIKNIJ>>Program Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
# Dotacje na rozwój firm z programu LEADER wdrażane przez LGD - KLIKNIJ>>
 


  Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

   

# Dotacje na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (bez uruchomienia produkcji masowej) - KLIKNIJ


# Dotacje na zakup aparatury badawczej w przedsiębiorstwach i infrastruktury centrów B+R
- KLIKNIJ


# Bony na zakup usług B+R, usług wzorniczych, usług ochrony własności intelektualnej - KLIKNIJ


# Dotacje dla MŚP na wykorzystanie wyników prac B+R do uruchomienia produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług
- KLIKNIJ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

# Dotacje na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa - KLIKNIJ


# Bony dla MŚP na zakup usługi badawczo-rozwojowej - KLIKNIJ

 

# Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (dotacja do 20 mln na komponent inwestycyjny) - KLIKNIJ


# Kredyt z umorzeniem – wsparcie inwestycji w celu wdrożenia wyników prac B+R
- KLIKNIJ Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 # Dotacje na zakup maszyn i urządzeń energooszczędnych i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii - KLIKNIJ >
 Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

# Dotacje na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną z wyłączeniem bazy noclegowej - KLIKNIJ >

 

# Dotacje na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w miejscowościach uzdrowiskowych  - KLIKNIJ >

# Dotacje na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w otoczeniu zbiorników wodnych - KLIKNIJ >Pożyczki z MARR - Małopolski Fundusz Pożyczkowy

 

# Pożyczki na start i rozwój dla mikro, małych i średnich firm do 400 tys. zł  - KLIKNIJ

#  Pożyczki na rozwój i prowadzenie mikro i małych firm do 250 tys. zł - KLIKNIJ

 Pożyczki z "Fundacji Rozwoju Regionu Rabka"

 

#  Pożyczki na rozwój turystyki w małopolsce do 250 tys. zł - KLIKNIJ


 #  Pożyczki na nowe inwestycje w małopolsce do 250 tys. zł - KLIKNIJ
                        Pożyczka z umorzeniem WFOŚIGW w Krakowie
 

#  Pożyczka z umorzeniem na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii - KLIKNIJ

 Bezzwrotne wsparcie finansowe ZUS 

 

 #  Dotacje z ZUS na prewncje wypadkową do 500 tys. zł - KLIKNIJ

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska