2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> O FIRMIE

 

Celem  prowadzonego  przez nas przedsięwzięcia jest osiągnięcie trwałej pozycji  na rynku usług doradczych w specyficznej dziedzinie jaką jest pozyskiwanie dotacji UE na  przedsięwzięcia inwestycyjne.
Staramy się to osiągnąć poprzez zrównoważony rozwój  z zachowaniem: rzetelności, fachowości i indywidualnego podejścia do każdego realizowanego projektu. 

Dlatego też staramy się realizować dokumentację dla tych  zamierzeń  inwestycyjnych,  które mają znaczne szanse powodzenia tj. otrzymania dotacji. Pozwala nam to na utrzymanie niewygórowanych cen za nasze usługi przy zachowaniu indywidualnego traktowania każdego projektu. Pozwala to naszym klientom zminimalizować ryzyko porażki nieotrzymania dotacji, a naszym niedoszłym klientom pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

 

 Firma nasza współpracuje głównie z podmiotami: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, rolnicy, instytucje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz zakłady opieki zdrowotnej ZOZ i NZOZ. Zrealizowaliśmy z sukcesem również wiele projektów dla przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno – spożywczego.


Głównym doradcą firmy jest mgr inż. Piotr Ociepka posiadający wykształcenie wyższe  techniczne i ekonomiczne, który zajmuje się od 1994 roku przedsięwzięciami z zakresu  rozwoju  regionalnego, a Funduszami Pomocowymi UE od 1998 r. oraz posiada doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu inwestycji.                                  

 - W latach 1998 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Ośrodka Regionalnego w Nowym Sączu Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa  „FAPA”  z siedzibą w Warszawie - Fundacja powołana przez  Ministra Rolnictwa  w celu wdrażania Programu Phare UE na terenach wiejskich.

- W latach 2000  -  2002  był Dyrektorem Małopolskiego Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR –Agencji SAPARD.  

- Był konsultantem zespołu w Ministerstwie Rolnictwa przygotowującego procedury Programu SAPARD.

- Jest autorem artykułów w prasie branżowej i regionalnej o Programach Pomocowych.

- Jest ekspertem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  akredytowanej przez Ministerstwo Gospodarki do przeszkolenia potencjalnych wnioskodawców SPO – Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

- Jest doradcą Zarządu Fundacji Instytut Studiów Wschodnich – organizatora największej w Polsce Międzynarodowej Konferencji-Forum Ekonomiczne w Krynicy zwanej „polskim DAVOS”, ds. funduszy programów pomocowych UE.

- Od 2002 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej „Biura Doradztwa” w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich zrealizował z sukcesem kilkaset projektów.

 

  

 

 Piotr Ociepka ukończył kurs Zarządzania Projektami w Stowarzyszeniu Projekt Management Polska potwierdzony certyfikatem Certified Project Management Associate IPMA nr 497/2009 – Level D.

W  naszym biurze pracują  konsultanci z wykształceniem ekonomicznym posiadający już kilkuletnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy pomocowych. Ściśle współpracujemy z konsultantami branżowymi ds. zamówień publicznych, inwestycji budowlanych, biegłym rewidentem.

Obszarem działania firmy jest obszar całej Polski, a w szczególności Polski południowej.

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska