2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    

AKTUALIZACJA - Harmonogram naborów wniosków PROW 2014-2020


 

 

 

 

 

Harmonogram naborów Wniosków na lata 2016-2017
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Aktualizacja - styczeń 2017
 
 
 • „Premie dla młodych rolników" – Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” - planowany termin naboru wniosków: kwiecień 2017r.
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych” - planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2017r.
        Obszary wsparcia:
- racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany   profilu  produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
- produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)
 • „Scalanie gruntów” – planowany termin naboru wniosków: terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Samorządów Województw
 • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2017r. oraz IV kwartał 2017 r.
 • Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” - planowany termin naboru wniosków: wrzesień 2016r.
 •  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność planowany termin naboru wniosków: lipiec 2016 r.(terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania)
 • „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" – planowany termin naboru wniosków: I-II kwartał 2017 r. (terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Samorządów Województw)
 • „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" – nabór dla rolników będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników - planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2017r.
 • „Gospodarka wodno-ściekowa" - planowany termin naboru wniosków: I kwartał 2017 r. (terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Samorządów Województw)
 • „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” - planowany termin naboru wniosków: III kwartał 2017r. (termin naboru uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof).
 • „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” - planowany termin naboru wniosków: październik 2016r.
 • „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych"- dla istniejących firm - planowany termin naboru wniosków: marzec 2017, III kwrtał 2017r. (termin naboru uzależniony od akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE).
 • „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” - planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2017r.
 • „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” - planowany termin naboru wniosków: III kwartał 2017r.
 • Wsparcie dla szkolenia doradców” - planowany termin naboru wniosków: maj 2017r.
 • „Współpraca” - planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2017r. (termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej)
 • Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” - planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2017r.
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - planowany termin naboru wniosków: marzec, czerwiec 2017r. (termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej)
 • „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" - planowany termin naboru wniosków: III kwartał 2017r. (termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej)
 • „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – planowany termin naboru wniosków: marzec, czerwiec 2017r. (termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej)
 • „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” - planowany termin naboru wniosków: III kwartał  2017r.
 • „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” - planowany termin naboru wniosków: III kwartał 2017r. (terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Samorządów Województw)
 • „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej" - planowany termin naboru wniosków: III kwartał 2017r. (terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Samorządów Województw)
Wyswietlen: 3459
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska