2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> DOTACJE DLA JST

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

# Dotacje na podstawowe usługi na rzecz mieszkańców terenów wiejskich i odnowę wsi - KLIKNIJ >>
          Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 

# Dotacje na produkcję energii ze źródeł odnawialnych - KLIKNIJ >>

# Dotacje na  modernizację energetyczną budynków - KLIKNIJ >>

# Dotacje na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych  - KLIKNIJ >>

# Dotacje na obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)  - KLIKNIJ >>

# Dotacje na inwestycje w infrastrukturę komunalną - KLIKNIJ >>

   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

# Dotacje na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową - KLIKNIJ >>Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

# Dotacje na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - KLIKNIJ >>

# Dotacje na wsparcie miejscowości uzdrowiskowych - KLIKNIJ >>

# Dotacje na zagospdoarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych - KLIKNIJ >>Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

# Dotacje na drogi subregionalne - KLIKNIJ >> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

# Dotacje na drogi lokalne - KLIKNIJ >>Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

# Dotacje na rewitalizację terenów poprzemysłowych - KLIKNIJ >>

# Dotacje na rewitalizację średnich i małych miast  - KLIKNIJ >>


# Dotacje na ochronę i opiekę nad zabytkami 
- KLIKNIJ >>

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska