2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

PROW 2014 – 2020 -  nowe możliwości

Na dzień dzisiejszy  brak jest jeszcze uszczegółowień do PROW 2014-2020

 
PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 

W ramach nowego PROW zaplanowano wsparcie dla osób, które zrezygnują z działalności rolniczej i rozpoczną pozarolniczą działalność gospodarczą.

Osoby takie będą mieć prawo ubiegać się o premię w wysokości do 100.000 zł.

Pomoc finansową będzie przeznaczona na rozwój nowej działalności, w szczególności: na budowę lub modernizację obiektów budowlanych, zakup, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz koszty ogólne.

Premia może być przyznana jeżeli:
-- wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
-- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
-- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy  przyznano  płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
-- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

   Program Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROGRAM LEADER – realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW 2014-2020

 

Na dzień dzisiejszy brak jest uszczegółowień dla poszczególnych  naborów

 

Planowane do ogłoszenia przez Lokalną Grupę Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” nabory wniosków:

Wrzesień-październik 2016r.

1. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z branży innej niż turystyczna i około-turystyczna

- dofinansowanie skierowane dla osób fizycznych, które rozpoczynają działalność gospodarczą

- maksymalna kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

- poziom dofinansowania 100 % 

2. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia

- dofinansowanie skierowane dla osób fizycznych, które rozpoczynają działalność gospodarczą

- maksymalna kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

- poziom dofinansowania 100 % 

3. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i około-turystycznej

- dofinansowanie skierowane dla osób fizycznych, które rozpoczynają działalność gospodarczą

- maksymalna kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

- poziom dofinansowania 100 % 

Obszar działania LGD - gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark oraz gmina miejska – Miasto Limanowa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane do ogłoszenia przez Lokalną Grupę Działania „Piękna Ziemia Gorczańska” nabory wniosków:
Wrzesień -październik 2016r.

1. Zakładanie działalności gospodarczej

 - maksymalna kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

 - poziom dofinansowania 100 % 

2. Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby do 30 roku życia

 - maksymalna kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

 - poziom dofinansowania 100 % 

I połowa 2017r.

1. Zakładanie działalności gospodarczej

 - maksymalna kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

 - poziom dofinansowania 100 % 

2. Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby do 30 roku życia

 - maksymalna kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

 - poziom dofinansowania 100 % 

Obszar działania LGD - gminy wiejskie: Mszana Dolna, Niedźwiedź oraz gmina miejska – Miasto Mszana Dolna.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane do ogłoszenia przez Lokalną Grupę Działania „Korona Sądecka” nabory wniosków:

 Wrzesień-październik 2016r.

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej

- maksymalna kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

- poziom dofinansowania 100 % 

  Obszar działania LGD - gminy wiejskie: Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka oraz gmina miejska – Miasto Grybów.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Planowane do ogłoszenia przez „Podhalańską LGD” nabory wniosków:

 Wrzesień-październik 2016r.

1. Premia na start – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup de faworyzowanych

- maksymalna kwota dofinansowania: 80 000 zł 

- poziom dofinansowania 100%

Obszar działania LGD - gminy wiejskie: Poronin, Biały Dunajec, Kościelisko, Szaflary i Czarny Dunajec.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane do ogłoszenia przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Spisz-Podhale” nabory wniosków:

Wrzesień-październik 2016r.

1. Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

- maksymalna kwota dofinansowania: 80 000 zł 

- poziom dofinansowania 100% 

Obszar działania LGD - gminy wiejskie: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne, Nowy Targ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane do ogłoszenia przez Stowarzyszenie „Perły Beskidy Sądeckiego” nabory wniosków:

I połowa 2017r.

1. Zakładanie działalności gospodarczej

- maksymalna kwota dofinansowania: 65 000 zł 

- poziom dofinansowania 100% 

Obszar działania LGD – gminy: Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro oraz Muszyna.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane do ogłoszenia przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Raby” nabory wniosków:

Wrzesień-październik 2016r.

1. Podejmowanie działalności gospodarczej

- kwota dofinansowania do 55 000 zł 

- poziom dofinansowania 100% 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki

- kwota dofinansowania do 55 000 zł 

- poziom dofinansowania 100% 

I połowa 2017r.

1. Podejmowanie działalności gospodarczej

- kwota dofinansowania do 55 000 zł 

- poziom dofinansowania 100% 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki , w tym agroturystyki 

- kwota dofinansowania do 55 000 zł 

- poziom dofinansowania 100% 

Obszar działania LGD – gminy: Gdów, Biskupice, Trzciana, Nowy Wiśnicz i Żegocina.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane do ogłoszenia przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” nabory wniosków:

Wrzesień-październik 2016r.

1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa

- dofinansowanie skierowane dla osób fizycznych, które rozpoczynają działalność gospodarczą

- maksymalna kwota dofinansowania: 70 000,00 zł (założenie firmy z branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa lub 50 000,00 zł (pozostałe branże)

- poziom dofinansowania 100 %

Obszar działania LGD – gminy: Czchów, Gnojnik i Iwkowa (powiat brzeski), Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem (powiat nowosądecki), Lipnica Murowana (powiat bocheński).

 


 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
 

DOTACJE DLA ROLNIKÓW NA PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE

 

Pomoc na inwestycje w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych dla rolników, domowników lub współmałżonków rolnika podlegających ubezpieczeniu w KRUS rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia do 300 000 zł i nie mniej niż 10 000zł.

 

Wsparcie będzie można przeznaczyć na budowę, modernizację, przebudowę budynków produkcyjnych i magazynowych, zakup maszyn, wdrożenie procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje, koszty przygotowania dokumentacji projektu.

 


 Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI


Osoby znajdujące się w najcięższej sytuacji na rynku pracy mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Beneficjenci:
Osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
a. osób powyżej 50 roku życia,
b. osób długotrwale bezrobotnych,
c. osób z niepełnosprawnościami,
d. osób o niskich kwalifikacjach,
e. kobiet.

Forma wsparcia: dotacja

Wysokości wsparcia: max. do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę
Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
 

WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM W FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH 


Dla osób, które nie spełniają warunków pozwalających na ubieganie się o dotację na rozpoczęcie działalności w formie dotacji przewidziano wsparcie pożyczkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 Beneficjenci: 

 

Osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wysokość wsparcia: do 50 000 PLN

 

Forma wsparci: pożyczka

W chwili obecnej brak szczegółów dotyczących oprocentowania pożyczki, okresu kredytowania i ewentualnej możliwości  częściowego umorzenia pożyczki – informacje te prawdopodobnie podane zostaną w momencie ogłoszenia naboru wniosków.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska