2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> DOTACJE DLA FIRM -> Dotacje na usługi dla rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 Dotacje na usługi dla rolnictwa

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  - ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH 

Wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych. 

Planowany termin naboru wniosków: 31 październik - 29 listopad 2016r.  

Wsparcie:
− 50% kosztów kwalifikowalnych,
− do 500 tys. zł w okresie realizacji Programu.

Beneficjent:
Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług rolniczych od min. 2 lat w ramach kodów PKD:

·  01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

·  01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

·  01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

 i posiadają przychód z tych usług min. 10 tys. zł. rocznie 


Wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych - zabezpieczenie przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód. 

Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa.

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska