2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> DOTACJE DLA FIRM -> Dotacje na inwestycje prośrodowiskowe

 Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zakup maszyn i urządzeń energooszczędnych i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

DZIAŁANIE 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Planowane terminy naborów: 2017 rok

W ramach działania wsparcie będzie udzielane na zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa linii produkcyjnych) pod warunkiem, że Wnioskodawca w ramach inwestycji wykona także modernizację energetyczną budynku lub instalację wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Beneficjenci: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Typy projektów:
A. głęboka modernizacja energetyczna budynków.
B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
C. kompleksowy projekt obejmujący: modernizację energetyczną budynków i inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.

W ramach działania wsparcie będzie udzielane również w zakresie zastosowania energooszczędnych technologii produkcji (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda, ciepło odpadowe), a także wprowadzania systemów zarządzania energią. W ramach tego rodzaju projektów może być dofinansowane np. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenie systemów zarządzania energią. W przypadku tego rodzaju projektów będą one mogły być realizowane wyłączenie, jako element projektu dotyczącego modernizacji energetycznej lub zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Rodzaj wsparcia: pożyczki, poręczenia
Poziom wsparcia:
zostanie ustalony w późniejszym terminie

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska