2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> DOTACJE DLA FIRM -> Dotacje na turystykę i rekreację

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna z wyłączeniem bazy noclegowej

PODDZIAŁANIE 6.3.1 ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW – SPR (Subregionalny Program Rozwoju)

Planowany termin naboru: III kwartał 2016

W ramach poddziałania 6.3.1 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach.

Dodatkowo, jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne.
Wspierane będą inwestycje ujęte w Planie działań przygotowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

W ramach działania 6.3 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru.

Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym.
Nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki.

Beneficjenci:
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
-jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
-przedsiębiorstwa
z obszaru objętego SPR (Subregionalnym Programem Rozwoju).

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych
67,5% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia:
-mikro i małe przedsiębiorstwa - 55%
-średnie przedsiębiorstwa - 45%
-pozostali - 35%

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 2 000 000 EURO.


Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna w miejscowościach uzdrowiskowych z wyłączeniem bazy noclegowej

PODDZIAŁANIE 6.3.2 WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH

Planowany termin naboru: II kwartał 2016

W ramach poddziałania 6.3.2 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach.
Dodatkowo, jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne.

Wykaz miejscowości uzdrowiskowych:
Krynica, Muszyna, Piwniczna, Rabka, Szczawnica, Wapienne, Wysowa, Żegiestów, Swoszowice – dzielnica Miasta Krakowa.


Wspierane będą inwestycje ujęte w Planie rozwoju uzdrowisk tworzonym przez gminy uzdrowiskowe.
W ramach działania 6.3 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru.
Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym.
Nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki.

Beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
- przedsiębiorstwa

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych:
67,5% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia:
-mikro i małe przedsiębiorstwa - 55%
-średnie przedsiębiorstwa - 45%
-pozostali - 35%


Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 2 000 000 EURO.


Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna w otoczeniu zbiorników wodnych z wyłączeniem bazy noclegowej

PODDZ 6.3.3 ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH


Planowany termin naboru: III kwartał 2016

W ramach poddziałania 6.3.3 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wykaz zbiorników wodnych w otoczeniu, których możliwe będzie ubieganie się o wsparcie:  Rożnowski, Czchowski, Klimkówka, Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie), Dobczycki, Czorsztyński, Przylasek Rusiecki.

Wspierane będą inwestycje ujęte w Planie rozwoju zbiorników wodnych tworzonym przez  właściwe gminy.
W ramach działania 6.3 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru.

Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym.
Nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki.

Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
- przedsiębiorstwa

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych
67,5% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia:
- mikro i małe przedsiębiorstwa - 55%
- średnie przedsiębiorstwa - 45%
- pozostali - 35%

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 2 000 000 EURO.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska