2018-09-23     Bogusława, Liwiusza, Tekli     "Geniusz to nadprzyrodzona cnota pokory w dziedzinie myśli" - Simone Weil    
Strona główna -> DOTACJE DLA JST -> Dotacje na turystykę i rekreację

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Dotacje na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

PODDZIAŁANIE 6.3.1 ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW – SPR


Przewidywany termin naborów: III kwartał 2016

Typy wspieranych przedsięwzięć:

- budowa i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach
- przygotowanie terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne (jako część szerszego projektu).

Wspierane będą tylko przedsięwzięcia ujęte w Planie działań przygotowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym.
Nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki.


Poziom wsparcia: 67,5% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 2 000 000 EURO.

 


PODDZIAŁANIE 6.3.2 WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH

Przewidywany termin naborów: II kwartał 2016

Typy wspieranych przedsięwzięć:
- inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach uzdrowiskowych.
- przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie (jako część szerszego projektu).

Wykaz miejscowości uzdrowiskowych:
Krynica, Muszyna, Piwniczna, Rabka, Szczawnica, Wapienne, Wysowa, Żegiestów, Swoszowice – dzielnica Miasta Krakowa.

Wspierane będą tylko przedsięwzięcia ujęte w Planie rozwoju uzdrowisk.
Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym.
Nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki.

Poziom wsparcia: 67,5% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 2 000 000 EURO.


PODDZIAŁANIE 6.3.3 ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH

Przewidywany termin naborów: III kwartał 2016

Typy wspieranych przedsięwzięć:
- zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
- przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie (jako część szerszego projektu).

Zbiorniki wodne w otoczeniu, których możliwa będzie interwencja w ramach poddziałania 6.3.3:
Rożnowski, Czchowski, Klimkówka, Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie), Dobczycki, Czorsztyński, Przylasek Rusiecki.

Wspierane będą tylko przedsięwzięcia ujęte w Planie rozwoju zbiorników wodnych.
Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym.
Nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki.

Poziom wsparcia: 67,5% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 2 000 000 EURO.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska